Barnedåb, bryllup og andre festlige lejligheder

BARNEDÅB – FØDSELSDAG – KONFIRMATION – BRYLLUP – JULEFROKOST

Aftal din fest med caféen

Kontakt caféen på tlf. 22 52 00 45 eller cafevluan@hotmail.com – så får du hjælp med at arrangere din fest i Kvarterhuset.

Regler for udlejning

Reglerne er vedhæftet i bunden af dene side. Fra dette dokument, er følgende punkter ekstra vigtige:

• Lokalelejen skal være indbetalt senest 14 dage inden lejen finder sted
• Der må ikke spilles musik i Kvarterhusets Glassal
• Arrangementet skal slutte senest kl. 02.00
• Al forplejning skal ske via, eller aftales nærmere med, Kvarterhusets café

Se her en flot ramme for din fest / arrangement: